Bedřich Pitra - inženýring

Rozpočty a stavební dozor

 

Provádím inženýrskou činnost v oboru stavebnictví na základě dlouholetých zkušeností v tomto oboru, podložených mnohaletou praxí stavebního mistra, stavbyvedoucího a hlavně technicko-finančního dozoru a rozpočtáře stavebních prací.

Nabízím tyto služby:

·         Na základě předložené projektové dokumentace zpracuji podrobný položkový rozpočet stavebních prací v aktuální cenové úrovni ceníků ÚRS Praha, slepý výkaz výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Dle potřeby lze ocenit práce již provedené na stavbě a též jednodušší stavby bez projektové dokumentace s vlastním zaměřením a nákresem.

 

·         Provedení stavebního technicko-finančního dozoru na stavbě, která začíná převzetím stavebního povolení a projektové dokumentace. Dle přání investora pomoc při výběru dodavatele stavby a projednání smluvních vztahů, řešení problematiky případných změn projektové dokumentace v průběhu výstavby atd.

Kontakt

              

                           Sídlo firmy

Bedřich Pitra - inženýring

Ostrov čp. 1

538 63 Chroustovice

(okres Chrudim)

mobil: 724 066 558

e-mail: pitra.ostrov@seznam.cz

 

      

                        Kancelář